Kárrendezés

 • helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 • finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 • kedvezményes, egyes esetekben díjmentes csereautó biztosítása az optimális javítási időre vonatkozóan
 • szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határon lévő gépkocsik esetén
 • adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 • önrész nélküli szélvédő és üvegcsere
 • fényezés nélküli horpadásjavítás
 • polírozás, teljes külső-belső kozmetika
 • klíma tisztítás, javítás
 • eredetvizsgálat


KÁRBEJELENTÉS


Bízza ránk a kárügyintézést

 • nem kell biztosítóknál, szakértőirodáknál sorban állással időt pazarolnia
 • azonnali tanácsadás
 • segítségnyújtás dokumentálásban
 • igény esetén a szemlét követően azonnali javítás


Vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal


Casco kárrendezés esetén, töréskárnál szükséges dokumentumok

 • forgalmi engedély
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt


Szerződött partnereink

Generali Biztosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt., AEGON Biztosító Zrt., Allianz Hungária Biztosító, Wáberer Hungária Biztosító

Nem téríthető költségek

 • a költség azon része, amely amiatt merült fel, hogy a károsult nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (Ptk. 340. §.),a sérült gépjármű optimális javítási időszükségletét meghaladó időtartamra eső bérlet költsége
 • a bérgépjármű költsége, ha az meghaladja az igénybevétele nélkül felmerült jövedelemveszteséget. Ilyen esetben a biztosítónak - a kárenyhítési kötelezettség értelmében - a kisebb kárt (keresetveszteséget) kell megtérítenie.
 • a költség azon része, mely az átlagos piaci bérleti díjakat meghaladja.
 • a sérült gépkocsi útnyilvántartása, illetve menetlevelei,
 • a károsult munkaszerződés másolata, illetve munkáltatói igazolás arról, hogy a munkaviszony feltétele a saját gépkocsi használata,
 • vállalkozók esetében: vállalkozói igazolvány másolata, szerződéses megbízások másolata.
 • optimális javítási időre térül (Optimális javítási idő alatt az az idő értendő, amely a gépjármű javításához technológiailag szükséges. Az optimális javítási idő számításakor nem vehető figyelembe a javító kapacitásbeli hiányosságaiból és az alkatrészellátás zavaraiból eredő késedelem.),
 • a gépkocsi bérleti díjából a futásteljesítménytől függően 15-20% guruló költség kerül levonásra.                                                                                                          TOVÁBBI INFORMÁCIÓ


Az Adatkezelési szabályzatot ITT TALÁLOD!


Készletről azonnal elvihető haszongépjárművek kedvező áron!

További részletek megtekintése


A
K
C
I
Ó
S
 
A
J
Á
N
L
A
T